Ulice na slovo j, Rijeka

JADRANSKI TRG
JANEZA TRDINE
JANKA POLIĆA KAMOVA
JEDRARSKA
JELAČIĆEV TRG
JELIĆEVA
JOSIPA KULFANEKA
JOSIPA LENCA SPODOLČEVA
JOSIPA MOHORIĆA
JOSIPA RAČIĆA
JOSIPA VOLTIĆA
JOSIPA ZAVRŠNIKA
JOŽE GABROVŠEKA
JOŽE VLAHOVIĆA
JURJA DOBRILE